DSMprofiel (voorheen DSI)

Ons Diagnose en Screening Instrument (DSI) is in 2023 goed gevalideerd tegen de SCID-5-CV. Om meer uitdrukking te geven aan de breedte en de zorgvuldigheid, waarmee het DSI jou als professional ondersteunt bij de diagnostiek van veel voorkomende stoornissen, hebben we het DSI een nieuwe naam gegeven : DSMprofiel. Misschien een beetje verwarrend; om die reden schrijven we voorlopig nog vaak DSMprofiel (voorheen DSI).

Hieronder vind je meer informatie. Als je DSMprofiel zelf wilt uitproberen, of meer informatie wilt, kan dat ook. Vul dan het contact-formulier in

wat is DSMprofiel

Met behulp van DSMprofiel verzamel je snel betrouwbare informatie. DSMprofiel classificeert volgens DSM 5 en geeft een advies over de zorgzwaarte. 

DSMprofiel is een online semi-gestructureerd interview voor de ondersteuning van zorgvuldige diagnostiek. DSMprofiel helpt je breed en grondig te bevragen om veel voorkomende GGz problematiek* te inventariseren.

DSMprofiel is speciaal geschikt voor gebruik in klinische setting door :

 • validatie tegen SCID-5-CV (in 2023)
 • best practices toevoegingen, zoals vragenlijsten voor extra classificaties en voor de bepaling van de zorgzwaarte

* volgens DSM 5, voorheen DSM-IV as I

 • Brede screening
 • Veel vragenlijsten, zoals: somatisch-symptoom­stoornissen, angst­stoornissen, (bipolaire) stemmings­stoornissen en screeners voor ADHD en ASS
 • Best practices toevoegingen
 • Differentiaaldiagnostiek
 • Rapportage met DSM 5 classificaties
 • Indicatie zorgzwaarte
 • Analyse van classificaties
 • Transparant en volledig
 • Een interview duurt gemiddeld 40 minuten
 • Validatie tegen SCID-5-CV (in 2023)

waarom DSMprofiel

Met DSMprofiel versterk je jouw professionaliteit, door je diagnostiek te baseren op een gedegen en volledige informatieverzameling.

 • DSMprofiel helpt je om breed te kijken en om op de gebieden waar jij dat nodig vindt, alle van belang zijnde informatie te verzamelen.
 • Het instrument classificeert volgens DSM 5 en doet een voorstel voor de zorgzwaarte.
 • Jij bepaalt op grond van de resultaten of bij die specifieke cliënt een juist beeld ontstaan is.
 • De afname duurt gemiddeld 40 minuten

voor wie

DSMprofiel is bij uitstek op zijn plaats bij instellingen waar transparantie, compleetheid en zorgvuldigheid nodig zijn als het gaat om GGz diagnostiek met DSM 5 classificaties.

waarvoor

Op basis van een breed en compleet beeld van de problematiek en een advies over de passende zorgzwaarte kan de therapeut een afgewogen beslissing maken over de aanpak van iedere patiënt.

achtergrond

DSMprofiel is inhoudelijk ontwikkeld door een samenwerkingsverband van diverse disciplines; een universitaire instelling, een zorgverzekeraar, een grote psychologeninstelling en een ontwikkelaar van beslissing ondersteunende systemen. toCube is de ontwikkelaar en eigenaar van DSMprofiel.

business case : HSK groep

Eén van de bewezen meest effectieve GGz instellingen van Nederland is de HSK groep. HSK is een landelijk opererende organisatie voor psychische zorg, die het Diagnose en Screening Instrument (DSI)* al sinds 2016 bij iedere intake gebruikt. Op niveau van de dagelijkse praktijk houdt dat in dat voor iedere patiënt gestart wordt met eenzelfde objectieve inventarisatie van stoornissen en e-Triage.

De therapeuten bij HSK kijken met behulp van DSMprofiel nadrukkelijk met een brede blik, zonder dat noemenswaarde overdiagnostiek optreedt. De diagnostiek bij HSK is gebaseerd op de nieuwste klinische inzichten en geeft een betrouwbaar en volledig beeld van de patiënt. Gecombineerd met de professionele inzichten van de therapeut zelf, draagt DSMprofiel bij aan een zeer zorgvuldige diagnostiek.

* Het DSI is in 2023 goed gevalideerd tegen de SCID-5-CV. Om de breedte en zorgvuldigheid van het instrument te benadrukken heeft het een nieuwe naam gekregen : DSMprofiel. Vanzelfsprekend wordt het onder die naam nog steeds binnen HSK gebruikt.

 

voordelen die HSK ervaart:

 • grote hoeveelheid gestandaardiseerde betrouwbare informatie in korte tijd
 • compleetheid, zoals bijvoorbeeld door de zekerheid dat de kind-check is afgenomen
 • starten met een brede blik, daarna pas doorvragen op de problematiek
 • uitgebreide inventarisatie van symptomen
 • DSM 5 classificaties met onderbouwing
 • zorgvuldigheid
 • classificatie met behulp van een recent  tegen SCID-5-CV gevalideerd instrument

“De HSK groep hecht veel waarde aan een evidence based, gestructureerde en methodische manier van werken. DSMprofiel biedt daarin een goede ondersteuning.

De mogelijkheid om een zorgzwaarte-indicatie vast te stellen biedt goede ondersteuning bij het kiezen van het juiste behandelechelon.”

- HSK -

Wat gaat er gebeuren?

Wij ontvangen je bericht

Wij reageren op werkdagen binnen 24 uur op je bericht. Dat doen we per mail.

Onze reactie

We krijgen heel verschillende berichten binnen. Soms is een reactie per mail voldoende. Soms is het handiger om te bellen of misschien wel om elkaar te zien. Als dat nodig is doen we je daar een voorstel voor.

Gaan we bellen?

We snappen dat jij het waarschijnlijk al druk genoeg hebt zonder ons; we bellen pas nadat jij hebt aangegeven dat je dat wilt.

Komen we langs?

In sommige gevallen komen we graag langs. Bijvoorbeeld om meer te vertellen of een demonstratie te geven.

Bijvoorbeeld wanneer jouw organisatie een pilot wenst om te kijken hoe onze producten bij jullie werkwijze passen.

Is een proef-account gratis?

Ja, natuurlijk is een proef-account gratis. Je kunt in het echt uitproberen hoe ons product je bevalt. Zonder verplichtingen, zonder kosten.

Op het moment dat de gratis periode eindigt hoor je dat ruim op tijd en ben je vrij om te beslissen of je door wilt gaan of niet.